ROZWIĄZANIA SERVICENOW

Jeden system danych dla pełnego wglądu w procesy i infrastrukturę IT

KORZYŚCI

wzrost efektywności

w zarządzaniu obszarem IT

zwiększenie produktywności

tworzenie wartości dodanej

w obszarze IT

możliwość samodzielnego

zarządzania usługami

jedno, łatwo

dostępne repozytorium wiedzy

skuteczne zarządzanie zmianami

w dynamicznym środowisku

kontrola ryzyka przerw

w świadczeniu usług

stałe monitorowanie wydatków

związanych z infrastrukturą i assetami IT

ROZWIĄZANIA SERVICENOW

Wsparcie działów różnych obszarów organizacji w strategicznych działaniach, zarządzania procesami realizowanych w centrach usług wspólnych (shared service center).

KORZYŚCI

szybki dostęp do kluczowych

składników wydajności dla procesów (KPI)

dostarczenia wiarygodnych

danych managerom IT

nad procesem zakupów

pełna kontrola

wiarygodna ocena jakości

i kosztu dostarczanych usług

dostęp do danych

operacyjnych w czasie rzeczywistym

umożliwia szybszą i wydajniejszą pracę

wszystkim zespołom projektowym

zarządzanie zasobami

poprzez kontrolę zapotrzebowania

zapewnienie zgodności procedur

i procesów z wytycznymi regulatorów

ROZWIĄZANIA SERVICENOW

Jeden system danych dla pełnego wglądu w procesy i infrastrukturę IT

KORZYŚCI

monitorowanie i zarządzanie jakością

usług oferowanych przez organizację

wsparcie najnowszych metodyk

zwinnych SCRUM, kanban

możliwość tworzenia intuicyjnych

aplikacji dla użytkowników

w oparciu o dane w czasie rzeczywistym

ułatwione raportowanie

łatwość tworzenia

struktury przepływu pracy

możliwość automatyzacji

procesów biznesowych

interesujące możliwości

budowania bazy CMDB

rozbudowane możliwości

dwustronnych integracji z aplikacjami zewnętrznymi

ROZWIĄZANIA SERVICENOW

Wsparcie w zarządzaniu kosztami, zasobami i dotrzymywaniu standardów jakości. W ramach spójnego zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI

dużo łatwiejsze zarządzanie

projektami

jasne i przejrzyste wizualizacje

przebiegu projektów

łatwiejsze zarządzanie projektami

z automatycznymi notyfikacjami

dostępność wielu rodzajów

raportów na żądanie

zarządzanie wszystkimi projektami

procesami ITIL z jednego miejsca

wsparcie dla projektów

prowadzonych w różnych metodykach

łatwa i szybka

adaptacja produktu w organizacji

ułatwienie komunikacji

w ramach zespołu projektowego

ROZWIĄZANIA SERVICENOW

Wsparcie działów różnych obszarów organizacji w strategicznych działaniach, zarządzania procesami realizowanych w centrach usług wspólnych (shared service center).

KORZYŚCI

konsolidacja zbędnych narzędzi

nowoczesny i jednolity system

zwiększenie efektywności

szybsze dostarczanie usług

automatyzacja przepływu pracy

jedna platforma obsługująca

wiele obszarów biznesowych

możliwości łatwej, intuicyjnej

oraz samodzielnej obsługi

jedno, łatwo dostępne

repozytorium wiedzy

standaryzacja procesów

funkcjonujących w ramach IT

zwiększenie szybkości

podejmowanych decyzji o agregowane dane

ROZWIĄZANIA SERVICENOW

Bezpośredni wgląd w wykorzystanie zasobów w czasie, automatyzację procesów, wykrywanie i zapewnianie ciągłości działania infrastruktury

KORZYŚCI

unikanie zagrożeń

diagnoza usług

redukcja ryzyka

wprowadzaniem zmian

samodzielne

dokonywanie zmian

bezpieczne zarządzanie

obszarami

szybkie odtworzenie

usługi

rozbudowa CMDB

relacje między usługami

automatyzacja

powtarzalnych zapytań

monitoring infrastruktury

natychmiastowa reakcja

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na każde Twoje zapytanie.